Zpět
20.11.2023, Zástupkyně MŠ

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

na 27. 11. 2023 je vyhlášena Českomoravskou konfederací odborových svazů celodenní stávka škol- mateřských, základních a středních.

Této stávky se zúčastní i naše mateřská škola.

Jsme si vědomi, že některým rodičům způsobíme problémy s hlídáním dětí, ale věříme, že nás v této stávce podpoříte a pochopíte náš záměr.

Nestávkujeme ohledně zvýšení platů pedagogických pracovníků, ale jde nám o udržení kvality vzdělávání vašich dětí.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Hlavním cílem stávky je:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  
  • Zamezit snižování nepedagogických pracovníků – kuchařky, uklízečky – bez těchto lidí škola nemůže fungovat. Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik náročné práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné.
  • Zničující úmysl snižovat drasticky počet asistentů pedagoga pro práci s dětmi s inkluzí- což bude znamenat méně individuálního přístupu pro tyto děti.
  • Nebude dost peněz na pomůcky, které jsou k výuce potřebné.
  • Snížení objemu fondu FKSP a určení na co ho můžeme použít.
  • Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy např. zrušit odklady povinné školní docházky.

 

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že nás pochopíte. Všem nám jde o jedno, o naše děti a jejich budoucnost.

 

Kolektiv 3. MŠ Most


Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 477 001 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz