Zpět
04.09.2023, Třída Kosíci

O třídě

učitelky: Martina Kunstová, Kateřina Furková

Milí rodiče a milé děti, vítáme vás na webových stránkách naší třídy ve školním roce 2023/24

Tento krok je pro Vaše děti velmi významný, jelikož poznají své nové kamarády, paní učitelky,  prostředí ve třídě a v celé MŠ. Naučíme se, ve spoluprácio s rodiči,  základní hygienické návyky, sebeobsluhu,  stolování a kosí  pravidla. Většinu času budeme objevovat, získávat nové zkušenosti a dovednosti, také budeme tvořit, zpívat, sportovat, malovat, a to vše s dobrou náladou a pokud možno na naší zahradě.

Třídním vzdělávacím programem nás budou opět provázet stromy s názvem ,Co vyprávěly staré stromy". 

Milí rodiče vážíme si vaší spolupráce a vzájemné důvěry.

 Martina a Káťa

Telefonní kontakt: +420 476 448 847


Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz