Zpět
18.08.2022, Ekonomka MŠ

Platby a provoz MŠ

PROVOZ MŠ

Příchod dětí:
6:00 - 8:00 

Odchod dětí:
12:15 - 13:00 - po obědě
14:30 - 16:30 - odpoledne

Příchod a odchod dítěte v jiném čase (mezi 6:00 a 16:30) je možný dle dohody s p.učitelkou.

 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

školní rok pro MŠ 2022/2023 01.09.2022 - 31.08.2023
podzimní prázniny pro ZŠ 26.10.2022 - 28.10.2022
vánoční prázdniny pro ZŠ 23.12.2022 - 01.01.2023
vánoční prázdniny pro MŠ 24.12.2022 - 01.01.2023
pololetní prázdniny pro ZŠ 03.02.2023
jarní prázdniny pro ZŠ 27.02.2023 - 05.03.2023
velikonoční prázdniny pro ZŠ 06.04.2023 - 10.04.2023
velikonoční prázdniny pro MŠ 10.04.2023
letní prázdniny pro ZŠ 01.07.2023 - 03.09.2023
letní prázdniny 2022 - MŠ uzavřena červenec 2022 - podrobné informace zde
letní prázdniny 2023 - MŠ uzavřena srpen 2023 
školní rok pro MŠ 2023/2024 začíná 01.09.2023

Vždy v době školních prázdnin je v MŠ OMEZENÝ PROVOZ.

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za dítě v Mateřské škole od 1.9.2022
pouze bankovním převodem, posílejte stravné a úplatu zvlášť.

Číslo bankovního účtu: 78-7004340207/0100 

Platby od 1.9.2022:

Variabilní symbol: uvádějte variabilní symboly, které Vám byly přiděleny - stravné a úplata různé variabilní symboly
Zadat jméno dítěte (do zprávy pro příjemce)
Platba pro jesle: úplata 1200,-  Kč + záloha na stravné 900,- Kč 
Platba pro MŠ: úplata 550,-  Kč + záloha na stravné 900,- Kč 
Předškoláci: pouze záloha na stravné ve výši 900,- Kč
(pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 + 7leté)
7leté: pouze záloha na stravné ve výši 950,- Kč (pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016)

Úplata:

 

školní rok
2021/2022

školní rok
2022/2023 

JESLE 1.200,- Kč 1.200,- Kč 
500,- Kč 550,- Kč 

Stravné (záloha na stravné):

 

školní rok 2021/2022

školní rok 2022/2023

Měsíčně:  750,- Kč,
pro 7leté 800,- Kč
900,- Kč,
pro 7leté 950,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč (pro 7leté 10,-Kč) 11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč)
Oběd 20,- Kč (pro 7leté 21,- Kč) 24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč)
Odpolední svačina 8,- Kč (pro 7leté 9,- Kč) 10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč)
Celý den 37,- Kč (pro 7leté 40,- Kč) 45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč)

Vyúčtování stravného bude vždy po ukončení školní roku tj. k 31.8. Přeplatky budou vráceny bankovním převodem následující měsíc.

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ V MŠ

Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.

Mateřské i základní školy zřízené městem Most mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.

Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz