Zpět
28.05.2024, Ekonomka MŠ

Mateřská škola Antonína Sochora Most


Mateřská škola Antonína Sochora má osm tříd.
V šesti třídách jsou děti mateřské školy ve věku 2,5 - 6 let a ve dvou jsou dětské skupiny pro děti ve věku od 1 do 3 let. Zde je poskytována celodenní péče a odborná práce dětem od jednoho roku věku v rámci obecně závazných předpisů v oblasti výchovy a hygieny.

Mateřská škola má příjemné a podnětné prostředí. Velkou výhodou je prostorná zahrada, která je využívána nejen pro pobyt venku a pro pohybové aktivity, ale i k akcím pro rodiče a veřejnost.

Záměrem a smyslem práce naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb. Nadále rozvíjet péči o děti od jednoho roku věku, o děti talentované i o děti se specifickými výchovnými potřebami a s odkladem školní docházky.

ŘEDITELKA MŠ A DS: MIROSLAVA SAMKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: JANA BRAVENÁ
VEDOUCÍ DS: JANA ČERMÁKOVÁ
EKONOMKA: IVETA DUFFKOVÁ

NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:  "CO VYPRÁVĚLY STARÉ STROMY"

CO S NÁMI VY I VAŠE DĚTI MOHOU ZAŽÍT

Celoroční projekty

 • celoroční projekt „Dědečku, babičko, pojď si s námi hrát“ - v rámci spolupráce s Domovem pro seniory J.Wolkera v Mostě
 • celoroční projekt „Grafomotorika“
 • celoroční projekt „Pohádky naší babičky“ – předčtenářská gramotnost
 • celoroční projekt „Šikulové“ – polytechnické vzdělávání
 • celoroční projekt „Děti, pozor červená“ – dopravní výchova
 • celoroční projekt „Malí zahradníci“ – pěstitelské činnosti
 • celoroční projekt „Všichni jsme vynálezci“ – experimenty a pokusy
 • celoroční projekt České obce sokolské  „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • celoroční projekt „Logopedická prevence“
 • celoroční projekt "MAXÍK" - stimulační program pro předškolní děti a děti s OŠD

Týdenní projekty

 • projektový týden „Kniha“ – v rámci přečtenářské gramotnosti podle celoročního projektu „Pohádky naší babičky“
 • projektový týden „Skřítek Podzimníček“
 • projektový týden „Halloween“
 • projektový týden „Zimní olympiáda“
 • projektový týden „Masopust“
 • projektový týden „Barvičkový týden“
 • projektový týden „Poznáváme cizí země“
 • projektový týden „Povídání o dinosaurech“

Projektové dny

 • projektový den „Bez práce nejsou koláče“ – poznáváme řemesla
 • projektový den „Den klobouků“ – přehlídka klobouků z přírodnin
 • projektový den „Den země“ - ekologie
 • projektové odpoledne „Odpoledne s tátou“ - polytechnika
 • projektové odpoledne „Velikonoční dílna s rodiči – Hody, hody, doprovody“
 • projektové odpoledne „Vánoční dílna s rodiči“
 • projektové odpoledne „Dýňování s rodiči“
 • projektový den s rodiči „Drakiáda“ - soutěž o nejkrásnějšího draka

Akce ve školce

 • společné brigády s rodiči na budování "Duhové zahrady"
 • bruslení na zimním stadioně – výuka bruslení s hokejovými trenéry
 • divadelní představení v MŠ a v divadle Rozmanitostí
 • MDD – vystoupení dětí, sportovní soutěže s rodiči, táborák
 • rozloučení s předškoláky a jejich rodiči
 • rozloučení s dětmi ze Střediska denní péče
 • mikulášská nadílka ve spolupráci s Městským divadlem Most a Divadlem Rozmanitostí
 • vánoční posezení a tradiční zpěv koled "na schodech"
 • rozsvěcení vánočního stromečku na zahradě MŠ
 • besídka pro rodiče ke dni Matek
 • besídka pro rodiče – Muzikál „Čertovská pohádka“
 • besídka pro rodiče – Muzikál „Budulínek“
 • beseda „O lese“
 • beseda „Povídání o lišce“
 • beseda „Povídání o dravcích“
 • ukázka výcviku policejních psů

Exkurze a výlety

 • exkurze do vodárny Fláje a úpravny vody – „Koloběh vody“
 • exkurze v Městském divadle Most a v Divadle Rozmanitostí
 • exkurze do obchodů v rámci řemesel
 • exkurze do ZUŠ
 • exkurze v kovárně
 • exkurze v archeologickém ústavě
 • exkurze u RZS – Rychlé záchranné služby
 • exkurze v knihovně
 • exkurze na vlakovém nádraží
 • exkurze v planetáriu
 • exkurze na Hipodrom
 • exkurze na Ekofarmu Vtelno
 • exkurze do Střediska volného času - minizoo
 • výlet do Lesoparku v Chomutově
 • výlety na Ressl – pozorování místa během ročních období
 • výlety na Hněvín
 • výlety na Benedikt a Šibeník
 • výlet na zámek Jezeří
 • výlet na zámek Klášterec nad Ohří
 • výlet na zámek Ploskovice – pohádková cesta
 • výlet do indiánské vesničky Rosehill v rámci projektu „Poznáváme cizí země“
 • výlet do zábavného parku Mirakulum

Účast na akcích pořádaných jinými organizacemi

 • „Školkohraní“ – přehlídka dovedností dětí v mosteckých mateřských školách
 • „Minitechnohraní“ – ukázky polytechnického vzdělávání v mateřských školách
 • „MISS KOLEKTIV POHYB“ – soutěž v pohybových skladbách
 • „Fotbalové turnaje“ – fotbalová soutěž pro děti z MŠ
 • sportovní projekty: SE SOKOLEM DO ŽIVOTA a DĚTI NA STARTU

Spolupráce

 • spolupracujeme se Střední pedagogickou školou v Mostě - jsme cvičnou školou pro studentky pedagogické školy v rámci průběžné i souvislé praxe
 • spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou -  jsme cvičnou školou pro studentky zdravotnické školy v rámci souvislé praxe
 • spolupracujeme s 10. ZŠ a 11. ZŠ

- besedy o školní zralosti s učitelkami a ředitelkami ZŠ

- ukázkové hodiny před zápisem do ZŠ

- čtení a hraní divadla dětí ze ZŠ

- návštěvy ve škole – cvičení v tělocvičně ZŠ a ukázkové hodiny

 • spolupráce s Domovem pro seniory J.Wolkera v Mostě
 • spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR
 • spolupracujeme s HZS - prohlídka hasičské zbrojnice, ukázka práce hasičů
 • spolupracujeme s FK BANÍK MOST

 

Kalendář akcí

29.07. - 23.08. UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETN…

Celý kalendář

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 477 001 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz