Zpět
14.10.2019, Zástupkyně MŠ

O projektu Duhová zahrada

Naše mateřská škola se hlásila do Grantové výzvy 2017 Nadace proměny Karla Komárka v programu Zahrada hrou. V posledním finálovém kole jsme skončili na šestém nepostupovém místě, bylo podpořeny 5 mateřských škol z pěti krajů České republiky. Budeme se hlásit do další výzvy.


Cíl grantové výzvy je zaměřen na obnovu nebo vybudování zahrad u mateřských škol v přírodním stylu

Co získá úspěšný žadatel

  • nadační příspěvek do výše 800 tis. Kč
  • odbornou podporu během projektu

Průběh grantové výzvy

  • 1. listopadu 2017 - vyhlášení grantové výzvy
  • 1. února 2018 - konference Zahrada hrou 2018
  • 31. března 2018 - uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
  • duben – září 2018 - tříkolové hodnocení žádostí 

Cílem našeho projektu je vytvořit prostředí pro volnou kreativní hru, dát dětem možnost sbírat zkušenosti při hře s vodou, zemí, vzduchem a tvořivým materiálem. Přirozeným způsobem rozvíjet sociální kontakty a zamezit vzniku agresivního chování dětí. Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový a výchovný koncept v mateřské škole.

Předkládaný projekt řeší úpravu školní zahrady při mateřské škole na školní zahradu s prvky v přírodním stylu, která bude využitelná ve všech 4 ročních obdobích. Obsahem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor mateřské školy tak, aby sloužily i k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s rizikem.

Zájmem MŠ je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě zkušeností.

Projekt bude koncipován v souladu se Školním vzdělávacím programem MŠ Duhový svět a s tím souvisí pracovní název projektu Duhová zahrada aneb Děti v říši divů. Duhovou zahradou budou děti provázet postavičky v duhových barvách, každá barva bude mít svůj význam. Do zahrady se bude vstupovat duhovou branou, k orientaci budou sloužit  rozcestníky a orientační mapa. Rádi bychom vybudovali přírodní amfiteátr s posezením ve svahu, tvořivou dílnu s ohništěm (dětské ponky, kuchyňka apod.), hmatové stezky, přírodní domečky s využitím stávajícího terénu, užitkovou zahradu – bylinná spirála, vyvýšené záhony, užitkové jedlé keře, popřípadě ovocné stromy, mlhoviště, ukázka koloběhu vody v malém provedení, přírodní logopedický koutek s pískovničkami.

Velký význam hraje aktivní přístup všech zúčastněných, to znamená zaměstnanců, rodičů a dětí, partnerů MŠ. Děti se podílí na jednoduchých činnostech, dbají o pořádek, třídí odpad, starají se o rostliny, vše samozřejmě pod dohledem.

Projekt chceme pojmout jako cestu poznání, na které se děti učí nezávislosti, samostatnosti a odvaze.

Podrobné informace o projektu ZAHRADA HROU najdete na www.nadace-promeny.cz.

Kalendář akcí

29.07. - 23.08. UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETN…

Celý kalendář

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 477 001 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz