Zpět
07.12.2021, Ekonomka MŠ

Projekty

 • Grafomotorika
 • Pohádky naší babičky – předčtenářská gramotnost
 • Šikulové – polytechnické vzdělávání
 • Děti, pozor červená – dopravní výchova
 • Malí zahradníci – pěstitelské činnosti
 • celoroční projekt „Dědečku, babičko, pojď si s námi hrát“ - v rámci spolupráce s Domovem pro seniory J.Wolkera v Mostě
 • celoroční projekt „Všichni jsme vynálezci“ – experimenty a pokusy
 • celoroční projekt České obce sokolské  „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • celoroční projekt „Logopedická prevence“
 • celoroční projekt "MAXÍK" - stimulační program pro předškolní děti a děti s OŠD
 • celoroční minimální preventivní program MŠ "Přejeme si, aby si naše děti věřily"

Mateřská škola je zapojena do projektu "VŠICHNI SPOLEČNĚ II", který je spolufinancován Evropskou unií. Reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011536.

Mateřská škola je zapojena do projektu "VŠICHNI SPOLEČNĚ III", který je spolufinancován Evropskou unií. Reg.č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020538.

Mateřská škola je zapojena do projektu "NAŠE ŠKOLIČKA JE PILNÁ JAKO VČELIČKA", který je spolufinancován Evropskou unií. Reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414.

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 477 001 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz