Zpět
08.04.2021, Ekonomka MŠ

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ OD 12.4.2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 12. 4. 2021

Vybíráme pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší mateřské školy:

Prosíme Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN), které umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřské škole:

dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí

dětem, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese ve skupině maximální 15 dětí:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 Prosím rodiče těchto vybraných profesí, aby nás neprodleně kontaktovali, že jejich dítě bude docházet do MŠ
(kromě těch, kteří již do MŠ docházeli v průběhu března a dubna 2021).

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19.
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 na půdě mateřské školy v přítomnosti rodičů, za asistence rodiče nebo určeného pracovníka školy.
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 4. Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 5. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Testování bude probíhat na malé budově ve třídě 1. B – Kosíci.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní vzdělávání.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce nebo určený pracovník mateřské školy dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu venku. V případě negativního výsledku rodič odvede dítě do hlavní budovy MŠ a prokáže se potvrzením o negativním výsledku testu, které obdrží z druhé strany třídy 1. B – Kosíci – balkonové dveře.

V případě pozitivního výsledku testu si rodič dítě okamžitě odvádí, dítě bude muset absolvovat PCR test na odběrovém místě, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

V případě pozitivního testu dítěte je postup zpracován na letáčku k testování.

 NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Zde najdete mimořádné opatření MZ a metodická doporučení MŠMT:

https://www.mssochora.cz/dokumenty/dokumenty

 

 


Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz